BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Ostatnie zmiany na BIP


Data: 2019-05-09     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2019-05-08     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Karta praw pacjenta

Data: 2019-05-08     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2019-03-17     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze 2019r..

Data: 2019-03-17     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze 2019r.

Data: 2019-03-05     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2019-03-05     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Status prawny

Data: 2019-03-05     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Organizacja

Data: 2019-03-05     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Majątek

Data: 2019-03-05     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Struktura własnościowa podmiotu

Data: 2019-03-05     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Karta praw pacjenta

Data: 2019-03-05     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Karta praw pacjenta

Data: 2019-03-05     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Organizacja

Data: 2019-03-05     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Organy i osoby sprawujące funkcję

Data: 2019-03-05     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Karta praw pacjenta

Data: 2019-03-04     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2019-03-04     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Organy i osoby sprawujące funkcję

Data: 2018-12-21     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa urządzeń medycznych

Data: 2018-12-17     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa urządzeń medycznych

Data: 2018-12-14     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa urządzeń medycznych