BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Ostatnie zmiany na BIP


Data: 2017-09-12     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa sprzętu medycznego ? bieżnia do reedukacji chodu dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2016-07-24     Modyfikacja: Administrator

Dane podmiotu

Data: 2016-07-24     Modyfikacja: Administrator

Dane podmiotu

Data: 2016-07-24     Modyfikacja: Administrator

Dane podmiotu

Data: 2016-07-24     Modyfikacja: Administrator

Status prawny

Data: 2016-07-24     Modyfikacja: Administrator

Przedmiot działalności

Data: 2016-07-24     Modyfikacja: Administrator

Majątek

Data: 2016-07-24     Modyfikacja: Administrator

Organy i osoby sprawujące funkcję

Data: 2016-07-24     Modyfikacja: Administrator

Organizacja

Data: 2016-07-24     Modyfikacja: Administrator

Karta praw pacjenta

Data: 2016-07-24     Modyfikacja: Administrator

Regulamin porządkowy

Data: 2016-07-24     Modyfikacja: Administrator

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2016-07-24     Modyfikacja: Administrator

Praca

Data: 2016-07-24     Modyfikacja: Administrator

Obsługa techniczna

Data: 2015-11-04     Modyfikacja: Administrator

nazwa zakładu

Data: 2015-11-04     Modyfikacja: Administrator

Nazwa zakładu

Data: 2015-11-04     Modyfikacja: Administrator

nazwa zakładu

Data: 2015-11-04     Modyfikacja: Administrator

nazwa zakładu

Data: 2015-11-04     Modyfikacja: Administrator

nazwa zakładu

Data: 2015-11-04     Modyfikacja: Administrator

nazwa zakładu