BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Ostatnie zmiany na BIP


Data: 2018-03-12     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze 2018r.

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Dane podmiotu

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Status prawny

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Przedmiot działalności

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Status prawny

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Dane podmiotu

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Majątek

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Organy i osoby sprawujące funkcję

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Organizacja

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Struktura własnościowa podmiotu

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Dane podmiotu

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Status prawny

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Przedmiot działalności

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Majątek

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Organy i osoby sprawujące funkcję

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Organizacja

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Struktura własnościowa podmiotu

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Karta praw pacjenta

Data: 2018-01-25     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Regulamin porządkowy