BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Ostatnie zmiany na BIP


Data: 2019-09-20     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Praca

Data: 2019-08-29     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Organy i osoby sprawujące funkcję

Data: 2019-07-26     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2019-07-17     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2019-07-17     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2019-07-17     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2019-07-17     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2019-07-14     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2019-07-14     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2019-07-14     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2019-07-08     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze wraz z dzierżawą sprzętu

Data: 2019-07-08     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2019-07-01     Modyfikacja:

Zmodyfikowano dział: Regulamin porządkowy

Data: 2019-06-22     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów

Data: 2019-06-18     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Praca

Data: 2019-05-09     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2019-05-08     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Karta praw pacjenta

Data: 2019-05-08     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2019-03-17     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze 2019r..

Data: 2019-03-17     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze 2019r.