BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Ostatnie zmiany na BIP


Data: 2018-11-16     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2018-11-16     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2018-11-16     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2018-11-16     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Budowa Izby Przyjęć

Data: 2018-11-15     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2018-11-15     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2018-11-15     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2018-11-15     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2018-11-15     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Dane podmiotu

Data: 2018-11-15     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Status prawny

Data: 2018-11-15     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Przedmiot działalności

Data: 2018-11-15     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Organy i osoby sprawujące funkcję

Data: 2018-11-15     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Regulamin porządkowy

Data: 2018-11-14     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2018-11-14     Modyfikacja: Administrator

Zmodyfikowano dział: Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Data: 2018-10-24     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów

Data: 2018-09-06     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Roboty remontowe w części budynków A i B

Data: 2018-09-06     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Roboty remontowe w części budynków A i B

Data: 2018-09-03     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Roboty remontowe w części budynków A i B

Data: 2018-09-03     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Roboty remontowe w części budynków A i B