BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Ostatnie zmiany na BIP


Data: 2017-12-04     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-12-04     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-12-04     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-12-04     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-12-04     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-12-04     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-12-04     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-12-01     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-12-01     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-12-01     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-11-30     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-11-30     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-11-29     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-11-29     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-11-29     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-11-27     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-11-27     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-11-27     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-11-27     Modyfikacja: Administrator

Dokonano modyfikacji w przetargu: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Data: 2017-11-27     Modyfikacja: Administrator

Opublikowano przetarg: Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze