BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Przedmiot działalności

Zakład jest powołany do realizacji świadczeń zdrowotnych poprzez organizowanie i prowadzenie w szczególności działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i doraźnych świadczeń zdrowotnych.

Zapraszamy do korzystania z usług medycznych Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze ul. Wazów 42

Zakład zatrudnia (wszystkie formy zatrudnienia) :

  • 5 doktorów (w tym nauk medycznych i innych specjalizacji)
  • 56 lekarzy medycyny
  • 6 osób - pozostały wyższy personel medyczny
  • 42 pielęgniarek i położnych
  • 38 techników medycznych
  • 5 psychiatrów
  • 5 psychologów

Powrót