BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Organy i osoby sprawujące funkcję

Dyrektor 

lek. Dariusz Suchorski

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Ekonomicznych

mgr Romuald Susłowicz

 

  • Kierownik Kadr i RUM - mgr Dorota Nowak
  • Główny Księgowy - mgr Helena Zaleska
  • Kierownik DAG - mgr inż. Jerzy Krzywda
  • Pielęgniarka Naczelna - mgr Teresa Czeczott
  • Kierownik Oddziału Wewnętrznego - lek. Bożena Mospan
  • p/o Kierownik Oddziału Kardiologicznego - lek. Beata Kudlińska
  • Kierownik Oddziału Rehabilitacji - lek. Małgorzata Biernat
  • Kierownik Zakładu Usprawniania Leczniczego - mgr Dorota Łokieć
  • Kierownik Przychodni w Gorzowie Wielkopolskim - Łucja Ratajczak
  • Inspektor Ochrony Danych - Piotr Walania rodo@poliklinika.zgora.pl

 

Powrót