BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Organizacja

Strukturę organizacyjną Zakładu - wykaz komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych określa załącznik do statutu.

W skład SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze wchodzą komórki organizacyjne:

1. Szpital:

 • Izba Przyjęć
 • 3 Oddziały Szpitalne
 • Laboratorium Diagnostyczne
 • Apteka Szpitalna

2. Przychodnia:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • 21 Poradni Specjalistycznych
 • 4 Pracownie Diagnostyczne
 • Zakład Radiologii z Pracownią USG i Mammograficzną
 • Gabinet Zabiegowy
 • Gabinet EKG
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnia Badań Profilaktycznych
 • Wojewódzka Komisja Lekarska
 • Apteka Otwarta
3. Przychodnia w Gorzowie Wielkopolskim
4. Ambulatorium w Międzyrzeczu

Powrót