BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Majątek

SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze mieści się na ul. Wazów 42 w dwóch budynkach o łącznej powierzchni 8103 m2.

Powierzchnia gruntów wynosi 6795 m2.

Powrót