BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze


Data ogłoszenia: 2017-11-20
Stan przetargu: Wybór
Data zakończenia: 2017-12-04


W dniu 01 grudnia 2017r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej z wyłączeniem 9 części zamówienia.

W dniu 04 grudnia 2017r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na 9 część zamówienia.

Załączniki do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z wyłączeniem 9 części zamówienia Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na 9 część zamówienia Pobierz
Powrót